Үйлчилгээ

Манай үйлчлүүлэгчид

Манай байнгын харилцагчдаас

Мэдээлэл

70003654

Рокмон бюлдинг, #901, Үндсэн хуулийн гудамж-24, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс, 16050

09:00 - 18:00

51'251,896 MNT

Хэрэглэгчдэд олгосон даатгалын нөхөн төлбөр

1602

Жилийн дундаж тээвэрлэлтийн тоо

200+

Агентууд

143

Страны перевозки

Omni Shipping