𝗢𝗺𝗻𝗶 𝗦𝗵𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 | Хөгжилд хөтлөх таны хамтрагч

𝗢𝗺𝗻𝗶 𝗦𝗵𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 | Хөгжилд хөтлөх таны хамтрагч

"Омни шиппинг" 2020 онд хийгдсэн тээвэрлэлтийн статистикаас хүргэж байна. Мөн бүх төрлийн тээвэр болон хот доторх хүргэлтдээ дараах багц даатгалыг нэвтрүүллээ.

Үүнд:

Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
• Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал
• Багцын ачаа тээврийн даатгал
o Тээврийн хэрэгслийн хулгайн эрсдэл
o Хэсэгчилсэн хулгайн даатгал-д хамрагдсан байгаа билээ.
Та бүхэнд үнэ төлбөргүй дараах үйлчилгээг санал болгож байна.

• Гаалийн бүрдүүлэлт
• Хот доторх хүргэлт
• Мэргэжлийн тээвэрлэлтийн зөвлөгөө
• Багц даатгал

Та үнийн санал авахыг хүсч байна уу?

51'251,896 MNT

Хэрэглэгчдэд олгосон даатгалын нөхөн төлбөр

1602

Жилийн дундаж тээвэрлэлтийн тоо

200+

Агентууд

143

Страны перевозки

Omni Shipping