ТҮҮВЭР АЧААНЫ ТЭЭВЭР

ТҮҮВЭР АЧААНЫ ТЭЭВЭР

Бид ОХУ-н бүх хотуудаас бүх төрлийн түүвэр ачааны тээврийн захиалгыг өдөр бүр авч байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөөг:
Холбоо барих: +976 99868243
Цахим хаяг: sales3@omnishipping.mn

Компания “ОмниШиппинг” предоставляет услуги перевозки импортных грузов из РФ в Монголию.
Рассчитать услуги и получить консультацию:
Тел.: +976 99868243
Почта: sales3@omnishipping.mn

Та үнийн санал авахыг хүсч байна уу?

51'251,896 MNT

Хэрэглэгчдэд олгосон даатгалын нөхөн төлбөр

1602

Жилийн дундаж тээвэрлэлтийн тоо

200+

Агентууд

143

Страны перевозки

Omni Shipping