Онцлох мэдээ

Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2015/10/23-ны өдрийн А-258 тоот тушаалаар 2015/11/1-нээс төмөр замын 3, 4, 6, 12, 13-р бүлгүүдийн ачааны вагоны тариф тус бүр 10 - 20%-иар нэмэгдэхээр болжээ. Ийм учраас 2015/11/1-нээс өмнө эдгээр бүлгийн барааны вагоны тээвэрлэлтийн захиалга өгсөн ч замд явж байгаа ачааны тээврийн хөлс нэмэгдэхээр болоод байгааг мэдэгдэж байна. Доорхи төрлийн бараанууд уг бүлэгт хамаарна: Бүлэг                 Барааны төрөл 3-Р БҮЛЭГ          Өнгөт ба хар металл, тэдгээрийн хайлш, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн, кабель төрөл бүрийн бүрээстэй утас, хаягдал өнгөт ба хар металл, арматур, ган 4-Р БҮЛЭГ          Мод, модон материал, модон материалын хаягдал 6-Р БҮЛЭГ          Нефтийн бүх бүтээгдэхүүн, бензин, керосин, мезут, тослох масло, дизел түлш,         битүм 12-Р БҮЛЭГ        Барилгын эдлэхүүн, цемент, асфальт тусгаарлах дээвэрлэх, өнгөлөх материал,        тоосго, шохой элс, чулуу, шавар 13-Р БҮЛЭГ     ...

Мэдээ Мэдээлэл

Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2015/10/23-ны өдрийн А-258 тоот тушаалаар 2015/11/1-нээс төмөр замын 3, 4, 6, 12, 13-р бүлгүүдийн ачааны вагоны тариф тус бүр 10 - 20%-иар нэмэгдэхээр болжээ. Ийм учраас 2015/11/1-нээс ө...
Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2015/10/23-ны өдрийн А-258 тоот тушаалаар 2015/11/1-нээс төмөр замын 3, 4, 6, 12, 13-р бүлгүүдийн ачааны вагоны тариф тус бүр 10 - 20%-иар нэмэгдэхээр болжээ. Ийм учраас 2015/11/1-нээс ө...
Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2015/10/23-ны өдрийн А-258 тоот тушаалаар 2015/11/1-нээс төмөр замын 3, 4, 6, 12, 13-р бүлгүүдийн ачааны вагоны тариф тус бүр 10 - 20%-иар нэмэгдэхээр болжээ. Ийм учраас 2015/11/1-нээс ө...
Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2015/10/23-ны өдрийн А-258 тоот тушаалаар 2015/11/1-нээс төмөр замын 3, 4, 6, 12, 13-р бүлгүүдийн ачааны вагоны тариф тус бүр 10 - 20%-иар нэмэгдэхээр болжээ. Ийм учраас 2015/11/1-нээс ө...
Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2015/10/23-ны өдрийн А-258 тоот тушаалаар 2015/11/1-нээс төмөр замын 3, 4, 6, 12, 13-р бүлгүүдийн ачааны вагоны тариф тус бүр 10 - 20%-иар нэмэгдэхээр болжээ. Ийм учраас 2015/11/1-нээс ө...
Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2015/10/23-ны өдрийн А-258 тоот тушаалаар 2015/11/1-нээс төмөр замын 3, 4, 6, 12, 13-р бүлгүүдийн ачааны вагоны тариф тус бүр 10 - 20%-иар нэмэгдэхээр болжээ. Ийм учраас 2015/11/1-нээс ө...
Та Омни Шиппинг ХХК-с өгсөн Контейнер дугаар эсвэл Вагон дугаар ашиглан замын мэдээгээ шалгах боломжтой.
^