Freight products

We are shipping variety of products by truck from Europe, Russian and China. Also we know every corner of our country. It helps us to deliver every goods to final destination.

 

The company has experienced working team of highly educated professional experts, the drivers have good skills and wide experience of trucking service and transportation. We can be your №1 transport partner in this field.

 

You don't have to worry about your cargo safety. We are Insured!

 

- Cargo safety

- The most efficient option

- Reliable transporter

 

The most common and reliable transport is a Railway transport. The railway freight transportation is one of prevailing activities of Omni Shipping. Railway transport can provide safe delivery of all kind of freights including oversized, packaged, perishable, also the crumbled and fluid freights.

 

Our company has the close cooperation with railway administrations and freight forwarding companies of Mongolia, People’s Republic China, Russian Federation, Belarus, Poland, and Germany. Therefore, we successfully organizes the railway shipments through of these countries.

 

We can provide any wagon types in our service area:

 

- Open wagon

- Car Carrier Wagon

- Covered wagon

- Flat wagon

- Tank wagon

- Hopper wagon

- Special wagons(Reefer, Thermos, Car)

          Sea freight affords us the possibility to ship any kind of shipments from anywhere in the world with cheapest price.

 

          Due to Mongolia is inland country between Russia and China, We offer the import, export services by using the Rail freight, Air freight and Auto freight from/ to European countries, USA and every corner of the world via Xingang, Lianyungang, Qingdao, Dalian and Shanghai ports of China and Naushki railway station of Russia.


Shipping agent of the sea freight:

 

          According to our contract with the agents and shipping lines, we are handling the containerized shipments by renting the shipping lines containers from origin to final destination without any transloading from container to container at the transit ports and stations.

 

- CSCL /China Shipping Container Lines/

- COSCO

- K-line

- Pacific International Lines /PIL/

- Orient Overseas Container Line /OOCL/

- SINOTRANS

- CMA-CGM

- Nor-Asia

- Others

 

          There are two types of containers, which are mostly used for the shipments. SOC - shipper’s owned container and COC- carrier owned container. For the SOC we can use any vessel and about the COC container, we should use the vessel of carrier.

Also there is possibility to ship the bulk cargo which is oversized and containerized shipments.

We are providing the export, import freight forwarding services in short time using the direct flights of passenger transportation conducted by the international air carriers such as MIAT, Korean Air, Air China, Aeroflot between and via cities of Seoul, Berlin, Tokyo and Beijing. If you are any special needs, we can organize Charter flight too.

Our main hub airports:

- Incheon airport, South Korea

- Beijing airport, China

- Istanbul airport, Turkey

- Frankfurt airport, Germany

 

Door to Door service

We are ready to recieve your cargoes and deliver wherever you need and where you desire to receive it. Also we can provide the services on packaging the goods, unstuffing of delivered cargoes, as well as household removal service


Multi-Modal transport

Because of cargo turn-off, we rarely receive cargo planes. The most of air shipment goes through passenger flights. Passenger planes are unable to carry oversized or chemical cargoes. So we are offering multimodal service via Incheon and Beijing airports to Mongolia by rail and truck mode.

           There are regular growth to the investment and import of the major equipment to Mongolian mining companies, due to rapid growth of Mongolian mining sector. Based on our knowledge, logistic solution and experience, we hopefully can be your best partner of project shipment.

Ерөнхий хариуцлагын даатгал

Бид өөрсдийн хариуцлагаа Соёмбо Даатгалд 100% даатгасан тул манай компанийн зуучлалаар тээвэрлэгдэж байгаа бүх ачаа хариуцлагын даатгалд хамрагдах ба компанийн зүгээс ажил мэргэжлийн алдаа гаргаснаас үүдэн ачаа эвдэрч гэмтсэн, дутсан тохиолдолд хариуцлагын даатгалын гэрээний дагуу даатгалын байгууллагаас хохирлыг нөхөн төлнө.

 

Мөн бид Гадаад ачаа тээврийн даатгалын үйлчилгээг үзүүлж байна.

Тээвэрлэгчтэй хийсэн гэрээнээс үл  хамааран ямар ч тээвэрлэлтийн үед хохирол учирах магадлалтай байдаг. Иймд бид ачаа тээврийн эздэд найдвартай  даатгалын хамгаалалтыг санал болгож байна.

 

Даатгалын зүйл

 

 • Дэлхийн өнцөг булан бүр лүү бүх төрлийн ачаа, бараа

 

 • Тээвэрлэлтийн зардал

 

 • Хүлээгдэж буй ашиг

 

Даатгалын эрсдэл

 

 • Олон улсын худалдааны байгууллагын гаргасан A,B,C нөхцөлд тусгагдсан эрсдлүүд

 

Даатгалын үнэлгээ

 

 • Ачааны зөвхөн өртөгөөр

 

 • Эсвэл ашиг, зардал шингэсэн үнээр

 

Даатгалын хугацаа

 

 • Агуулахаас агуулах хүртэл

 

 • Нэмэлтээр хэрэв ачаа бараа үзэсгэлэнд тавигдаж байвал тэр үе хамаарч болно.

 

Даатгалын хураамжинд нөлөөлөх хүчин зүйл

 

 • Сонгох эрсдэл

 

 • Ачааны төрөл

 

 • Сав баглаа

 

 • Маршрут

 

 • Тээврийн төрөл

 

 • Даатгуулах хэлбэр

 

 • Нэг удаа

 

 • Нээлттэй

Монгол улс газарзүйн байрлалын хувьд далайд гарцгүй тул дэлхийн бусад орнуудтай хийх тээвэрлэлтийн дийлэнх нь холимог буюу нэгээс дээш тээвэрлэлтийн төрлийг шаардаж байдаг. 
Манай компани агаар, далай, авто зам болон төмөр зам оролцуулан бүх төрлийн тээврийн зуучлал, гаалийн зуучлал, тээврийн даатгал, агуулах, түгээлт, аюултай болон хортой ачааны тээвэр, гэр нүүлгэх, үзэсгэлэн арга хэмжээний тээвэр зохион байгуулалт, үнэтэй ачааны тээвэр, түргэн гэмтэж муудах ачааны тээвэр зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг олон улс орныг хамарман агентын сүлжээгээрээ дамжуулан хийдэг.
Бид дэлхийн 90 гаруй улсад тухайн орон нутагт хамгийн чанартай үйлчилгээг үзүүлэгч тээврийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар нийт 2000 гаран тээврийн агентыг хамарсан өөрийн сүлжээг бий болгосон. Таны хамтран ажилладаг гадаадын түншийн тань зэргэлдээ байшинд манай тээврийн агент байвал та бүү гайхаарай. Бид тийм л тав тухтай, ойр дөт нөхцлийг бүрдүүлэх гэж хичээн ажилладаг.
Бид үйлчлүүэлгчийн өмнөөс харилцагч тээврийн байгууллагууддаа тодорхой шаардлага тавьж ажилладаг тул дэлхийн хамгийн жижиг хот тосгод ч таны ачаа найдвартай гарт байх болно гэдэгт итгээрэй. 

Please use your container or wagon number to trace your shipment
^